Fortsätt till huvudinnehåll

Frånvaroanmälan för elever i Ödeshögs grundskola

Frånvaroanmälan för elever i Ödeshögs grundskola

Vi har i Ödeshögs kommun infört ett nytt system, Skola 24,  för hantering av schema och frånvaro. Sedan början på terminen har lärarna rapporterat i detta system

I Skola24finns även flera funktioner för dig som vårdnadshavare:

·         I frånvaroportalen - Skola24 - kan du ta del av ditt barns schema, göra frånvaroanmälan, bekräfta frånvaro, få en grafisk översikt över frånvaron, se klasslistan och kontaktinformation till lärarna.
·         SMS- kommer att skickas vid oanmäld frånvaro.
·         En mobilapp för Skola24 där du kan frånvaroanmäla ditt barn mm.
·         Frånvaroanmälan kan även göras via telefonsamtal till en talsvarsfunktion

Konto/inloggning
Under vecka 46 14-18/11 kommer vi att skicka ut aktiveringskoder via e-post till vårdnadshavare. Meddelandet går till den e-post som vi har registrerad sedan tidigare. När du har loggat in ska du direkt kontrollera att rätt mobiltelefonnummer är registrerat.
OBS! Har du inte senast den 21/11 fått någon aktiveringskod via e-posten kontaktar du Lars-Gunnar Almén så att vi kan lägga in din e-postadress. Har du ingen e-postadress skickar vi aktiveringskoden via brev.

SMS
Skollagen ställer krav att skolan omedelbart ska meddela vårdnadshavaren när en elev har ogiltig/oanmäld frånvaro. SMS-tjänsten innebär att när någon lärare markerar oanmäld frånvaro för en skickas ett SMS-meddelande till vårdnadshavare.
Det skickas bara ett SMS/dag och elev för den oanmälda frånvaron, även om eleven har oanmäld frånvaro på fler lektioner än en.
Vi kommer att börja använda SMS-aviseringar den 21/11

Mobilapp
Till Skola24 finns en lättanvänd mobilapp som vi rekommenderar. Med hjälp av den kan du frånvaroanmäla ditt barn.

Talsvar
Du kan ringa när som helst och anmäla frånvaro via en talsvarsfunktion där du knappar in barnets personnummer. Med denna funktion kan du anmäla frånvaro som gäller för en hel dag. När du har angivit barnets personnummer registreras anmäld frånvaro för eleven innevarande dag. Om du ringer efter kl 12 gäller frånvaroanmälan för kommande dag.

Telefonnumret är 0515-77 66 28
Om inget av ovanstående passar dig kan du naturligtvis ringa direkt till skolan som tidigare.
Det är viktigt att frånvaroanmälan görs varje dag! Frånvaroanmälan av elev ska ske före kl 8.15.

Lathundar för hur man ska aktivera sitt konto, göra frånvaroanmälan mm på webben kan du hitta på kommunens hemsida www.odeshog.se/skolfranvaro

För frågor kring frånvarohanteringen kontakta Lars-Gunnar Almén
lars-gunnar.almen@odeshog.se
Tel:070-67 350 61


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Schema

Nu ligger årets schema ute på bloggen. Ni hittar det i detta inlägg eller genom att klicka på fliken Schema ovan. Det är preliminärt och ibland händer det att vi måste göra mindre justeringar. I så fall uppdaterar vi det givetvis på bloggen också.


Skolstart

Hej

Nu börjar det dra ihop sig till skolstart igen. Måndag 21/8 träffas vi 08.30 i Ä13. Fram till lunch har klassen gemensamma aktiviteter. Efter lunch följer de schemat.

Ett preliminärt schema finns under fliken schema på bloggen.

Inledningsvis kommer inte frånvarorapporteringen att fungera som tidigare. Därför är det viktigt att man meddelar klassföreståndare eller skolvärd om en elev är sjuk eller ska vara borta av annan anledning. Telefonnummer till skolan är 0144-35071. Kontaktuppgifter till klassföreståndare hittar ni under fliken kontakta oss på bloggen. Vi meddelar på bloggen när systemet fungerar igen.

Med vänlig hälsning Johan & Maria


Planering - v. 9

Kulturvecka

Måndag:
- Teater - Holavedsgymnasiet 13.30-14.30
- Dans - Holavedsgymnasiet 14.40-15.10 (Slutar efter)
Tisdag:
- Konsert - Holavedsgymnasiet 13.00-14.00 (Slutar efter)
Onsdag
- Hälsodag - Länk: Schema över dagen
- Föräldramöte 18.30 (Gemensam uppstart i matsalen)
Torsdag:
- Föreställning - Vidans - The Other Way 14.15-15.15 (Samling i klassrummet efter)
Fredag:

Nästa vecka:
- Prov - Matte (Tisdag)
- Prov - Engelska - Lilla gruppen (Torsdag)