Fortsätt till huvudinnehåll

Frånvaroanmälan för elever i Ödeshögs grundskola

Frånvaroanmälan för elever i Ödeshögs grundskola

Vi har i Ödeshögs kommun infört ett nytt system, Skola 24,  för hantering av schema och frånvaro. Sedan början på terminen har lärarna rapporterat i detta system

I Skola24finns även flera funktioner för dig som vårdnadshavare:

·         I frånvaroportalen - Skola24 - kan du ta del av ditt barns schema, göra frånvaroanmälan, bekräfta frånvaro, få en grafisk översikt över frånvaron, se klasslistan och kontaktinformation till lärarna.
·         SMS- kommer att skickas vid oanmäld frånvaro.
·         En mobilapp för Skola24 där du kan frånvaroanmäla ditt barn mm.
·         Frånvaroanmälan kan även göras via telefonsamtal till en talsvarsfunktion

Konto/inloggning
Under vecka 46 14-18/11 kommer vi att skicka ut aktiveringskoder via e-post till vårdnadshavare. Meddelandet går till den e-post som vi har registrerad sedan tidigare. När du har loggat in ska du direkt kontrollera att rätt mobiltelefonnummer är registrerat.
OBS! Har du inte senast den 21/11 fått någon aktiveringskod via e-posten kontaktar du Lars-Gunnar Almén så att vi kan lägga in din e-postadress. Har du ingen e-postadress skickar vi aktiveringskoden via brev.

SMS
Skollagen ställer krav att skolan omedelbart ska meddela vårdnadshavaren när en elev har ogiltig/oanmäld frånvaro. SMS-tjänsten innebär att när någon lärare markerar oanmäld frånvaro för en skickas ett SMS-meddelande till vårdnadshavare.
Det skickas bara ett SMS/dag och elev för den oanmälda frånvaron, även om eleven har oanmäld frånvaro på fler lektioner än en.
Vi kommer att börja använda SMS-aviseringar den 21/11

Mobilapp
Till Skola24 finns en lättanvänd mobilapp som vi rekommenderar. Med hjälp av den kan du frånvaroanmäla ditt barn.

Talsvar
Du kan ringa när som helst och anmäla frånvaro via en talsvarsfunktion där du knappar in barnets personnummer. Med denna funktion kan du anmäla frånvaro som gäller för en hel dag. När du har angivit barnets personnummer registreras anmäld frånvaro för eleven innevarande dag. Om du ringer efter kl 12 gäller frånvaroanmälan för kommande dag.

Telefonnumret är 0515-77 66 28
Om inget av ovanstående passar dig kan du naturligtvis ringa direkt till skolan som tidigare.
Det är viktigt att frånvaroanmälan görs varje dag! Frånvaroanmälan av elev ska ske före kl 8.15.

Lathundar för hur man ska aktivera sitt konto, göra frånvaroanmälan mm på webben kan du hitta på kommunens hemsida www.odeshog.se/skolfranvaro

För frågor kring frånvarohanteringen kontakta Lars-Gunnar Almén
lars-gunnar.almen@odeshog.se
Tel:070-67 350 61


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Planering - v. 6

Hej. Här kommer planeringen för vecka 6. Vi bifogar även en länk till de nya bussreglerna som vi gärna ser att alla som berörs tar del av.

Måndag:
Tisdag: Onsdag:
- Tyska - Prepositioner
- SO - Frankrike Torsdag: Fredag:
- Tyskprov
Nästa vecka:
- Idrott ute hela veckan. Obs! Kläder efter väder.
- Matteprov - Bråk
- Historieprov
- Fransk/Spanskprov

Länk: Bussregler


Planering - v. 5

Hej. Här kommer veckans planering.7C verkar inte ha så mycket läxor och prov denna vecka men vi påmminer om att många har en hel del att ta ifatt, då de varit sjuka.

Vi drar även igång utvecklingssamtalen denna vecka. Tiderna finns i ett tidigare inlägg på bloggen.

Måndag:
- Matte-prov (Ingrids grupp)
Tisdag:
Onsdag
- Franska
Torsdag
Fredag
- Tyska/Spanska

Nästa vecka:
- Tyska-prov - Fredag


Skolstart

Hej.

Då börjar det dra ihop sig till skolstart. Hoppas alla haft en bra sommar och är laddade för ännu ett år på Lysingskolan.

Vi börjar på måndag 20/8 klockan 08.20. Observera tiden då vi från och med måndag börjar skoldagen redan 08.20. Vi träffas i Ä13 där vi har en gemensam uppstart med genomgång av schema, nyheter och delar ut eventuellt material. Förmiddagen spenderas tillsammans med klassen.

Klockan 10.30 ska 8C åka till Visjön och göra ett simprov. Viktigt att alla har med sig badkläder. Efter simprovet har eleverna lunch och sedan följer de schemat resterande dag.

Under flikarna schema och kalender hittar ni uppdaterade kalendrar där ni kan se hur schemat ser ut, samt följa klassens och skolans kalendrar.

Väl mött på måndag

Johan & Maria