Fortsätt till huvudinnehåll

Information från rektor - Frånvaro

Alla klasser informeras om vad som gäller vid frånvaro på Lysingskolan

Frånvaro anmäls i första hand i Skola24. Sjukanmälan måste göras varje dag barnet är sjukt. 

Upprepad eller långvarig frånvaro

  • Riktmärke för upprepad frånvaro är tre tillfällen inom en månad.
  • Riktmärke för långvarig frånvaro är mer än en vecka.
  • Vid varje tillfälle med ogiltig frånvaro ska vårdnadshavarna informeras snarast, dock senast samma dag, via telefon eller SMS.
  • Vid upprepad eller långvarig frånvaro, kontaktar mentor vårdnadshavare för att utreda orsaker till frånvaron och om det finns behov av stöd från mentor och/eller Elevhälsoteam, EHT. Rektor informeras.


Fortsatt upprepad eller långvarig frånvaro

  • Vid fortsatt upprepad eller långvarig frånvaro informeras rektor som i EHT-möte tar upp frågan som ett ärende.
  • Rektor kallar elev, vårdnadshavare, mentor och eventuellt elevhälsans personal till möte.
  • Handlingsplan/åtgärdsprogram upprättas och uppföljande möte bokas.
  • Om den upprepade eller långvariga frånvaron fortfarande är hög vid det uppföljande mötet skall rektor tillsammans med EHT ta ställning till om rektor ska kalla till orosmöte/samverkansmöte eller om en orosanmälan till socialtjänsten skall göras. Om beslut att en orosanmälan skall göras till socialtjänsten informerar rektor vårdnadshavarna.
  • Förvaltningschefen tillsammans med rektor avgör om ärendet skall lyftas till Barn och utbildningsnämnden som ett vitesärende. Om ärendet lyfts, informerar rektor vårdnadshavare
Johan & Maria

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Planering - v. 6

Hej. Här kommer planeringen för vecka 6. Vi bifogar även en länk till de nya bussreglerna som vi gärna ser att alla som berörs tar del av.

Måndag:
Tisdag: Onsdag:
- Tyska - Prepositioner
- SO - Frankrike Torsdag: Fredag:
- Tyskprov
Nästa vecka:
- Idrott ute hela veckan. Obs! Kläder efter väder.
- Matteprov - Bråk
- Historieprov
- Fransk/Spanskprov

Länk: Bussregler


Planering - v. 5

Hej. Här kommer veckans planering.7C verkar inte ha så mycket läxor och prov denna vecka men vi påmminer om att många har en hel del att ta ifatt, då de varit sjuka.

Vi drar även igång utvecklingssamtalen denna vecka. Tiderna finns i ett tidigare inlägg på bloggen.

Måndag:
- Matte-prov (Ingrids grupp)
Tisdag:
Onsdag
- Franska
Torsdag
Fredag
- Tyska/Spanska

Nästa vecka:
- Tyska-prov - Fredag


Skolstart

Hej.

Då börjar det dra ihop sig till skolstart. Hoppas alla haft en bra sommar och är laddade för ännu ett år på Lysingskolan.

Vi börjar på måndag 20/8 klockan 08.20. Observera tiden då vi från och med måndag börjar skoldagen redan 08.20. Vi träffas i Ä13 där vi har en gemensam uppstart med genomgång av schema, nyheter och delar ut eventuellt material. Förmiddagen spenderas tillsammans med klassen.

Klockan 10.30 ska 8C åka till Visjön och göra ett simprov. Viktigt att alla har med sig badkläder. Efter simprovet har eleverna lunch och sedan följer de schemat resterande dag.

Under flikarna schema och kalender hittar ni uppdaterade kalendrar där ni kan se hur schemat ser ut, samt följa klassens och skolans kalendrar.

Väl mött på måndag

Johan & Maria