Fortsätt till huvudinnehåll

Information från rektor - Frånvaro

Alla klasser informeras om vad som gäller vid frånvaro på Lysingskolan

Frånvaro anmäls i första hand i Skola24. Sjukanmälan måste göras varje dag barnet är sjukt. 

Upprepad eller långvarig frånvaro

  • Riktmärke för upprepad frånvaro är tre tillfällen inom en månad.
  • Riktmärke för långvarig frånvaro är mer än en vecka.
  • Vid varje tillfälle med ogiltig frånvaro ska vårdnadshavarna informeras snarast, dock senast samma dag, via telefon eller SMS.
  • Vid upprepad eller långvarig frånvaro, kontaktar mentor vårdnadshavare för att utreda orsaker till frånvaron och om det finns behov av stöd från mentor och/eller Elevhälsoteam, EHT. Rektor informeras.


Fortsatt upprepad eller långvarig frånvaro

  • Vid fortsatt upprepad eller långvarig frånvaro informeras rektor som i EHT-möte tar upp frågan som ett ärende.
  • Rektor kallar elev, vårdnadshavare, mentor och eventuellt elevhälsans personal till möte.
  • Handlingsplan/åtgärdsprogram upprättas och uppföljande möte bokas.
  • Om den upprepade eller långvariga frånvaron fortfarande är hög vid det uppföljande mötet skall rektor tillsammans med EHT ta ställning till om rektor ska kalla till orosmöte/samverkansmöte eller om en orosanmälan till socialtjänsten skall göras. Om beslut att en orosanmälan skall göras till socialtjänsten informerar rektor vårdnadshavarna.
  • Förvaltningschefen tillsammans med rektor avgör om ärendet skall lyftas till Barn och utbildningsnämnden som ett vitesärende. Om ärendet lyfts, informerar rektor vårdnadshavare
Johan & Maria

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Skolstart

Hej

Nu börjar det dra ihop sig till skolstart igen. Måndag 21/8 träffas vi 08.30 i Ä13. Fram till lunch har klassen gemensamma aktiviteter. Efter lunch följer de schemat.

Ett preliminärt schema finns under fliken schema på bloggen.

Inledningsvis kommer inte frånvarorapporteringen att fungera som tidigare. Därför är det viktigt att man meddelar klassföreståndare eller skolvärd om en elev är sjuk eller ska vara borta av annan anledning. Telefonnummer till skolan är 0144-35071. Kontaktuppgifter till klassföreståndare hittar ni under fliken kontakta oss på bloggen. Vi meddelar på bloggen när systemet fungerar igen.

Med vänlig hälsning Johan & Maria


Schema

Nu ligger årets schema ute på bloggen. Ni hittar det i detta inlägg eller genom att klicka på fliken Schema ovan. Det är preliminärt och ibland händer det att vi måste göra mindre justeringar. I så fall uppdaterar vi det givetvis på bloggen också.


Utvecklingssamtal HT 2017

Utvecklingssamtalstider HT 2017


Dags för utvecklingssamtal. Vi har som tidigare tilldelat er tider. Om ni mot förmodan inte kan just den tiden ni fått så vill vi att ni hör av er så fort som möjligt så hittar vi en annan tid. Kontaktuppgifter finns på bloggen.
v. 37
16.00 16.45 17.30 18.15 Tisdag 12/9
Josefina / Hugo Moa / Wilma Frida / Algot Torsdag 14/9
Tomi / Leo Tilde / Theo Nathalie / Ludvig
v. 38
16.00 16.45 17.30 18.15 Tisdag 19/9